menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

Cách đọc hóa đơn bằng phong thư

Giải thích thông tin quan trọng trên hóa đơn bằng phong thư.

Tùy thuộc vào hình thức thanh toán khác nhau, nội dung đưa ra là khác nhau, nên Quý khách hãy chọn loại hóa đơn muốn xem ở dưới đây.

Thanh toán tại cửa hàng

 1. Tháng thanh toán (ví dụ: Tháng 9 năm 2020)
 2. Tháng năm sử dụng (ví dụ: tháng 10 năm 2020)
 3. Ngày đến hạn thanh toán (ví dụ: ngày 25 tháng 9 năm 2020)
  • Nếu quá hạn, điện thoại sẽ không dùng được.
 4. Số tiền thanh toán

  Có thể dùng giấy này để thanh toán

  Vui lòng thanh toán ở au Style / au shop, cửa hàng tiện lợi Conbini

 5. Mã khách hàng
 6. Chi tiết cước phí
 7. Giấy yêu cầu thanh toán
Vui lòng mang giấy theo và không cắt ra、 để thanh toán.

Thanh toán bằng chuyển khoản tự động

 1. Tháng thanh toán (ví dụ: Tháng 9 năm 2020)
 2. Tháng năm sử dụng (ví dụ: tháng 10 năm 2020)
 3. Ngày chuyển khoản tự động qua tài khoản (ví dụ: Ngày 25 tháng 9 năm 2020)
  • Vui lòng chuẩn bị tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ định trước ngày chuyển khoản tự động.
 4. Số tiền chuyển khoản
 5. Thông tin tài khoản trừ tiền
  • Cơ quan tài chính
  • Tên chi nhánh
  • Số tài khoản
 6. Mã khách hàng
 7. Cước phí sử dụng dịch vụ
 8. Biên lai của tháng trước

Thanh toán bằng thẻ tín dụng Credit Card

 1. Tháng năm sử dụng (ví dụ: tháng 10 năm 2020)
 2. Ngày chuyển khoản tự động

  Vì công ty thẻ tín dụng Credit Card sẽ thu tiền, nên ngày chuyển khoản sẽ là ngày chuyển khoản của công ty thẻ tín dụng Credit Card.

  Vậy, trường hợp nhận được thông báo không thanh toán được bằng thẻ tín dụng Credit Card đã chỉ định từ công ty thẻ, Giấy yêu cầu thanh toán sẽ được gửi đến trong những ngày tới đây.

  Quý khách vui lòng mang đến au Style / au shop hoặc cửa hàng tiện lợi Conbini để thanh toán trước ngày đến hạn thanh toán được ghi trên giấy.

 3. Số tiền sử dụng
 4. Mã số thẻ tín dụng Credit Card
 5. Mã khách hàng
 6. Cước phí sử dụng dịch vụ

Giấy tờ ,vật dụng cần thiết khi đến cửa hàng

Trường hợp có giấy dùng để thanh toán

 • Giấy dùng để thanh toán... vui lòng mang theo và không cắt ra

Trường hợp không có giấy thanh toán

Quý khách có chuyển nhà từ sau khi sử dụng dịch vụ của KDDI không?

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với KDDI, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.