menu

Contact us

English/English

By Message

Supported Languages
English, Chinese, Portuguese, Vietnamese, Japanese

Open:10:00 – 19:00*1

 1. Inquiries after business hours will be addressed on the following day.

By Phone

Please direct any questions to au Customer Center.
09:00 – 20:00 Toll Free
Below (*) telephone number is accessible even the line is suspended.

English*

0120-959-472

0120-959-472

Portuguese*

0120-959-473

0120-959-473

Chinese*

0120-959-476

0120-959-476

Korean*

0120-959-478

0120-959-478

Tagalog*

0120-933-952

0120-933-952

Vietnamese*

0120-933-961

0120-933-961

Spanish*

0120-985-184

0120-985-184

Japanese

157 (from au phone) or 0077-7-111

157 (from au phone) or0077-7-111

Inquiring from overseas

For au phone:Free of Charge
Land line・Non-au phones:Charges apply.

+-81-3-6670-6944 or

"International access code of your location" -81-3-6670-6944

Please contact us if your phone is stolen・lost, or if you have any questions on how to use the phone.
After getting connected to a Japanese operator, your call will be transferred to an interpreter.

Chinese/中文

在您开始咨询之前……

主页上有准备FAQ页面,也许能解决您的疑问。

常见问题页面

短讯咨询

对应语言

中文,英文,葡萄牙语,越南语,日语

营业时间
10:00 - 19:00(全年无休)*1

 1. 在营业时间外的咨询将在次日以后回复您。

电话咨询

如有不明之处,请致电au客服中心来咨询。

09:00 – 20:00 通话免费

下面带(*)的电话号码,在停机状态下也能拨通。

英文*

0120-959-472

0120-959-472

葡萄牙语*

0120-959-473

0120-959-473

中文*

0120-959-476

0120-959-476

朝鲜语*

0120-959-478

0120-959-478

他加禄语*

0120-933-952

0120-933-952

越南语*

0120-933-961

0120-933-961

西班牙语*

0120-985-184

0120-985-184

日语

157(au手机拨打)或者0077-7-111

157(au手机拨打)或者0077-7-111

来自海外的咨询

au手机:免费
一般电话,其他运营商的手机:收费

+-81-3-6670-6944 或

(在海外拨打的国际连线号码)-81-3-6670-6944

如果在海外发生手机被盗,丢失,或者遇到操作问题,请您联系我们。接通日文客服之后,会再转接中文翻译。

Vietnamese/Tiếng Việt

Trước khi liên hệ với chúng tôi…

Những thắc mắc của Quý khách có thể được giải đáp thông qua những câu hỏi và câu trả lời 

thường gặp trên trang chủ au.

Trang hỏi đáp thường gặp

Liên hệ bằng tin nhắn

Những ngôn ngữ được hỗ trợ

Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Nhật

Thời gian làm việc

10:00 - 19:00 (Tất cả các ngày trong năm)*1

 1. Trường hợp Quý khách liên lạc ngoài giờ làm việc, chúng tôi sẽ trả lời vào ngày tiếp theo.
 2. Vì tiếng Việt ngoài phạm vi hỗ trợ, nên không có hướng dẫn cách sử dụng bằng tiếng Việt.

Liên hệ bằng điện thoại

Nếu Quý khách có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ đến tổng đài chăm sóc khách hàng au.

09:00 – 20:00 Không mất phí gọi điện

Những số điện thoại (*) dưới đây, trường hợp bị ngừng dịch vụ vẫn có thể gọi đến tổng đài được .

Tiếng Anh*

0120-959-472

0120-959-472

Tiếng Bồ Đào Nha*

0120-959-473

0120-959-473

Tiếng Trung Quốc*

0120-959-476

0120-959-476

Tiếng Hàn Quốc*

0120-959-478

0120-959-478

Tiếng Philipin*

0120-933-952

0120-933-952

Tiếng Việt*

0120-933-961

0120-933-961

Tiếng Tây Ban Nha*

0120-985-184

0120-985-184

Tiếng Nhật

157 (từ điện thoại di động au) hoặc 0077-7-111

157 (từ điện thoại di động au) hoặc 0077-7-111

Khi liên lạc từ nước ngoài

Điện thoại di động của au:miễn phí
Điện thoại khác ・ điện thoại di động của công ty khác:có tính phí

+-81-3-6670-6944 hoặc

"Mã số truy cập quốc tế nơi đến của Quý khách" -81-3-6670-6944

Trường hợp Quý khách bị rơi mất máy, bị lấy trộm mất điện thoại khi ở nước ngoài, hoặc không biết cách thao tác máy, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.
Sau khi kết nối với tổng đài viên nói tiếng Nhật, chúng tôi sẽ kết nối với phiên dịch viên.

Portuguese/Português

Antes de nos consultar

Há a possibilidade da resposta para a sua dúvida ser encontrada
no FAQ (Perguntas/Respostas Frequentes) disponível no site.

Páginas de Perguntas/Respostas Frequentes mais visualizadas

Consultas por mensagem

Idiomas disponíveis

Português, Chinês, Inglês, Vietnamita, Japonês.

Horário comercial

10:00 - 19:00 (Disponível diariamente)*1

 1. As consultas fora do horário comercial serão respondidas a partir do dia seguinte.

Consultas por telefone.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

09:00 – 20:00 Ligação gratuita

Ligações para os números listados abaixo (*) poderão ser efetuadas mesmo quando o serviço estiver suspenso.

Inglês*

0120-959-472

0120-959-472

Português*

0120-959-473

0120-959-473

Chinês*

0120-959-476

0120-959-476

Coreano*

0120-959-478

0120-959-478

Tagalo (Filipino)*

0120-933-952

0120-933-952

Vietnamita*

0120-933-961

0120-933-961

Espanhol*

0120-985-184

0120-985-184

Japonês

157 (por telefone da au) ou 0077-7-111

157 (por telefone da au) ou 0077-7-111

Consultas do exterior

*Ligação por telefone da au: Gratuita
Ligação por outros telefones/operadoras: Cobrada

+-81-3-6670-6944 ou

"Código de acesso de discagem internacional da operadora local" -81-3-6670-6944

Entre em contato em caso de roubo ou perda do aparelho e para esclarecimento de dúvidas sobre operações no aparelho.Um intérprete será conectado após o contato com o atendente em japonês.

 • All of the indicated amounts include tax unless otherwise specified.
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x