menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

Cách đọc hóa đơn bằng bưu thiếp

Giải thích thông tin quan trọng trên hóa đơn bằng bưu thiếp.

Tùy thuộc vào hình thức thanh toán khác nhau, nội dung đưa ra là khác nhau, nên Quý khách hãy chọn loại hóa đơn muốn xem ở dưới đây.

Thanh toán tại cửa hàng

 1. Mã khách hàng
 2. Họ tên Quý khách
 3. Tháng thanh toán (ví dụ: Tháng 9 năm 2020)
 4. Ngày đến hạn thanh toán (ví dụ: ngày 25 tháng 9 năm 2020)
  • Nếu quá hạn, điện thoại sẽ không dùng được.
 5. Số tiền thanh toán
 6. Tháng năm sử dụng (ví dụ: tháng 10 năm 2020)

Có thể dùng bưu thiếp này để thanh toán

Vui lòng thanh toán ở au Style / au shop, cửa hàng tiện lợi Conbini

Thanh toán bằng chuyển khoản tự động

 1. Mã khách hàng
 2. Số tiền thanh toán (Số tiền chuyển khoản ngân hàng)
 3. Tháng năm sử dụng
 4. Tháng thanh toán
 5. Ngày chuyển khoản tự động
  • Vui lòng chuẩn bị tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ định trước ngày chuyển khoản tự động.
 6. Chi tiết cước phí
 7. Thông tin tài khoản trừ tiền
  • Cơ quan tài chính
  • Tên chi nhánh
  • Số tài khoản
 8. Biên lai của tháng trước

Thanh toán bằng thẻ tín dụng Credit Card

 1. Mã khách hàng
 2. Số tiền thanh toán
 3. Tháng năm sử dụng
 4. Ngày chuyển khoản tự động... Ngày chuyển khoản được dựa trên quy ước với công ty cấp thẻ tín dụng Credit Card

  Vì công ty thẻ tín dụng Credit Card sẽ thu tiền, nên ngày chuyển khoản sẽ là ngày chuyển khoản của công ty thẻ tín dụng Credit Card.

  Vậy, trường hợp nhận được thông báo không thanh toán được bằng thẻ tín dụng Credit Card đã chỉ định từ công ty thẻ,

  Giấy yêu cầu thanh toán sẽ được gửi đến trong những ngày  tới đây, Quý khách vui lòng mang đến au Style / au shop hoặc cửa hàng tiện lợi Conbini để thanh toán trước ngày đến hạn thanh toán.

 5. Chi tiết cước phí
 6. Mã số thẻ tín dụng Credit Card

Giấy tờ ,vật dụng cần thiết khi đến cửa hàng

Trường hợp có giấy dùng để thanh toán

 • Giấy dùng để thanh toán... vui lòng mang theo và không cắt ra

Trường hợp không có giấy thanh toán

Quý khách có chuyển nhà từ sau khi sử dụng dịch vụ của KDDI không?

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với KDDI, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.