menu
 • By phoneOpen 9:00 – 20:00

  • English

   0120-959-472(Toll Free)

  • Portuguese

   0120-959-473(Toll Free)

  • Chinese

   0120-959-476(Toll Free)

  • Korean

   0120-959-478(Toll Free)

  • Tagalog

   0120-933-952(Toll Free)

  • Vietnamese

   0120-933-961(Toll Free)

  • Japanese
   about au mobile services

   157(Toll Free)from au phones

   0077-7-111(Toll Free)

   about Internet services
   Contract / Fee / Billing

   0077-7084(Toll Free)

   Connection setting / failure

   0077-777(Toll Free)

x

Cách xác nhận số tiền cần thanh toán qua trang Web

Xác nhận số tiền cần thanh toán qua trang Web, chỉ có bằng tiếng nhật.

Qua trung tâm chăm sóc khách hàng cũng có thể biết được số tiền cần thanh toán, và nội dung chi tiết số tiền thanh toán, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ của Quý khách.

Trung tâm chăm sóc khách hàng au (Tiếng Việt) 0120-933-961

Xác nhận qua My au trên Web

Hãy chọn đường dẫn URL dưới đây

 • 1

  Hãy chọn [WEBで確認 (My au)] (Xác nhận trên Web (My au))

  Hãy chọn "Xác nhận trên Wed (My au)"
 • 2

  Nhập au ID của Quý khách vào ô trống (1)

  Tiếp theo, nhập các ký tự trong hình ảnh hiragana vào ô trống (2)

  Nhập au ID của Quý khách vào ô trống (1) Tiếp theo, nhập các ký tự trong hình ảnh hiragana vào ô trống (2)
 • 3

  Nhập mật khẩu (có nhiều hơn 8 chữ số và số) vào ô trống

  Cuối cùng, chọn nút [ログイン] (Đăng nhập) màu vàng cam

  • Màn hình này có thể không xuất hiện.
  Nhập mật khẩu (có nhiều hơn 8 chữ số và số) vào ô trống Cuối cùng, chọn nút "Đăng nhập" màu vàng cam
 • 4

  Trường hợp lần đầu tiên đăng nhập, kết nối bằng Wifi, đăng nhập từ thiết bị khác mà không phải thiết bị vẫn dùng đăng nhập thường ngày, thì tin nhắn SMS (Cメール) có kèm đường dẫn URL sẽ được gửi đến số điện thoại đã đăng ký tại au ID.

  • Nếu màn hình này không hiện ra, vui lòng chuyển đến 7
  Trường hợp lần đầu tiên đăng nhập, kết nối bằng Wifi, đăng nhập từ thiết bị khác mà không phải thiết bị vẫn dùng đăng nhập thường ngày, thì tin nhắn SMS (Cメール)có kèm đường dẫn URL sẽ được gửi đến số điện thoại đã đăng ký tại au ID.
 • 5

  Nhấn vào đường dẫn URL ở tin nhắn SMS đã được gửi đến, và chuyển đến bước tiếp theo.

  Nhấn vào đường dẫn URL ở tin nhắn SMS đã được gửi đến, và chuyển đến bước tiếp theo.
 • 6

  Xác thực đăng nhập sẽ hiện ra trên màn hình, vui lòng chọn [上記の端末でログインする] (Cho phép) màu da cam.

  Xác thực đăng nhập sẽ hiện ra trên màn hình, vui lòng chọn 「Cho phép」 màu da cam.
 • 7

  Thiết bị đăng nhập đã được chấp nhận.

  Hãy quay lại màn hình của thiết bị mà Quý khách đang muốn đăng nhập.

  Thiết bị đăng nhập đã được chấp nhận. Hãy quay lại màn hình của thiết bị mà Quý khách đang muốn đăng nhập.
 • 8

  Tự động chuyển đến màn hình My au, Quý khách có thể kiểm tra thông tin thanh toán.

  Muốn xem nội dung chi tiết hóa đơn, hãy chọn nút màu vàng cam.

  Tự động chuyển đến màn hình My au, Quý khách có thể kiểm tra thông tin thanh toán. Muốn xem nội dung chi tiết hóa đơn, hãy chọn nút màu vàng cam.
 • 9

  Nhập 4 mã số mật khẩu, và chọn nút màu vàng cam.

  Mã số mật khẩu, là số có 4 số thiết lập khi đăng ký hợp đồng.

  • Được ghi trên tờ hợp đồng khi ký hợp đồng, nên vui lòng xác nhận.
   Xin lưu ý, nếu sai 3 lần liên tiếp trong cùng một ngày, thì đến ngày hôm sau mới sử dụng lại được.
   Trường hợp không biết mã số mật khẩu, cần phải thiết lập lại.
  Nhập 4 mã số mật khẩu, và chọn nút màu vàng cam. Mã số mật khẩu, là số có 4 số thiết lập khi đăng ký hợp đồng.
 • 10

  Màn hình nội dung chi tiết hóa đơn.

  Màn hình nội dung chi tiết hóa đơn.

Ứng dụng My au

Quý khách có chuyển nhà từ sau khi sử dụng dịch vụ của au không?

Đối với quý khách đã thay đổi địa chỉ mà không đăng ký lại với au, có trường hợp không nhận được những thông báo quan trọng.

Đặc biệt, có trường hợp bị dừng dịch vụ truyền thông ・ gọi điện do không nhận được thông báo liên quan đến hóa đơn thanh toán.

 • All of the indicated amounts exclude tax unless otherwise specified.